Leidingrenovatie zonder hak- en breekwerk!

Waar komt de lekkage in bijvoorbeeld de standleiding vandaan? Wat is de staat van de riolering in uw complex? Wat moet er gebeuren om een zorgeloos rioleringssysteem te krijgen? Dit zijn vragen die niet te beantwoorden zijn zonder gedegen onderzoek. Om een antwoord op bovenstaande vragen te krijgen biedt een haalbaarheidsonderzoek uitkomst.

Bij een dergelijke onderzoek worden diverse stappen doorlopen:
- Vaststellen problematiek door actief naar u te luisteren.
- Bestudering van bouwtekeningen en bouwhistorie.
- Het inspecteren van de standleiding(en) met een inspectiecamera met beweegbare kop en lasermeting. 
- Het inspecteren van de afvoerleiding(en) in een representatieve woning.
- Het analyseren van de videobeelden en opstellen van een plan van aanpak.

Op basis van deze gegevens wordt er een uitgebreide rapportage opgesteld. Hierin kunt u de toestand van de leidingen, het leiding tracé, materiaalsoorten e.d. terugvinden. Daarnaast wordt een vakkundig advies gegeven met welke renovatie technieken de leidingen aangepakt kunnen worden.

 

Welke renovatiemethode is voor u het beste?
Uit de resultaten van het onderzoek wordt bepaald welke renovatiemethoden mogelijk zijn. Er wordt een keuze gemaakt uit house-liner®, spray-liner®, traditionele technieken of combinaties van deze technieken. Hierbij wordt altijd gezocht naar de meest economisch verantwoorde en efficiënte oplossing.

Op basis van de gemaakte keuze wordt een plan van aanpak en kostenopgave gemaakt. Dit alles wordt tezamen met de resultaten van het onderzoek doorgenomen met de opdrachtgever. Deze rapportage geeft u inzicht in de toestand van de leidingen en toekomstige investeringen die nodig zijn.