Leidingrenovatie zonder hak- en breekwerk!

Waar komt de lekkage vandaan? Wat is de staat van de riolering in uw complex? Wat moet er gebeuren om een zorgeloos rioleringssysteem te krijgen? Dit zijn vragen die niet te beantwoorden zijn zonder gedegen onderzoek. Om een antwoord op bovenstaande vragen te krijgen biedt een haalbaarheidsonderzoek uitkomst.

Bij een dergelijk onderzoek worden diverse stappen doorlopen:
-Vaststellen problematiek door actief naar u te luisteren.
-Bestudering van bouwtekeningen en bouwhistorie.
-Het inspecteren van de standleidingen en de grondleidingen met een inspectiecamera met beweegbare kop met lasermeting.  
-Het inspecteren van de afvoerleiding(en) in een representatieve woning.
-Het analyseren van de videobeelden en opstellen van een plan van aanpak.

Op basis van deze gegevens wordt er een uitgebreide rapportage opgesteld. Hierin kunt u de toestand van de leidingen, het leiding tracé, materiaalsoorten e.d. terugvinden. Daarnaast wordt een vakkundig advies gegeven met welke renovatie technieken de leidingen aangepakt kunnen worden.

Er zal een een keuze gemaakt worden uit house-liner® , spray-liner®, traditionele technieken of combinaties hiervan. Hierbij wordt gezocht naar de meest economisch verantwoorde en efficiënte oplossing. Een plan van aanpak en kostenopgave maken ook deel uit van deze rapportage.

Uiteindelijk wordt dit alles doorgenomen met de opdrachtgever.

Neem contact op!