Leidingrenovatie zonder hak- en breekwerk!

Nadat er akkoord is gegeven voor renovatie van leidingen binnen uw complex / VVE wordt er door ons een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld.  Hierin worden de uit te voeren werkzaamheden nauwkeurig omschreven. Zo wordt voor u als opdrachtgever duidelijk wat er gedaan wordt en wat de impact is op uw complex en haar bewoners.De startdatum wordt in gezamenlijk overleg ingepland.

U kunt ervoor kiezen om ons, tijdens een informatieavond of middag, aan de bewoners uit te laten leggen wat er gaat gebeuren en wat dat voor hen betekent. Iedere bewoner ontvangt daarnaast een persoonlijke bewonersbrief waarin aangegeven wordt op welke dagen de werkzaamheden bij de bewoner worden uitgevoerd. Ons motto hierbij is 


“je maakt gezamenlijk het werk tot een succes”.


Altijd een aanspreekpersoon

Het renoveren van standleidingen en grondleidingen wordt meestal van buitenaf uitgevoerd. Bij een standleiding is dit vanaf het dak.  Hierdoor is de is de overlast voor bewoners en betrokkenen minimaal.

Op het werk is de projectleider het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Bij projecten met een langere doorlooptijd worden inloopuren voor de bewoners ingericht. Natuurlijk kunnen de betrokken tijdens de werkzaamheden onze mensen aanspreken. Door de korte uitvoeringstijd van een leidingrenovatie hebben de bewoners nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden.


Neem contact op!