Leidingrenovatie zonder hak- en breekwerk!

Om een goed eindresultaat te garanderen is een goed voorbereiding noodzakelijk. Bij relinen betekent dit dat de leiding goed gereinigd dient te worden. Voor het reinigen van standleidingen kunnen diverse reinigingstechnieken ingezet worden, hoge druk of mechanische reinigen of een combinatie hiervan. Omdat er gewerkt wordt aan “verouderde” leidingen worden de werkzaamheden camera bewaakt uitgevoerd. Hierdoor wordt schade voorkomen.

Gietijzer
Bij gietijzeren leidingen is het belangrijk dat de leiding ontdaan wordt van roestvorming. Deze roestvorming wordt opgevangen en afgevoerd om verstoppingen in de liggende leidingen te voorkomen.