Leidingrenovatie zonder hak- en breekwerk!

Nadat de leiding is gerenoveerd en de aansluitingen vakkundig open zijn gefreesd wordt de leiding vrijgegeven. House-liner BV kan ook slechte aansluitingen van binnenuit renoveren met behulp van een T-liner. Deze T-liner kan zowel als lokale reparatie methode toegepast worden als bij een complete leidingrenovatie. De T-liner zorgt voor een waterdicht overgang tussen de standleiding en de aansluitleiding. Voor het plaatsen van een T-liner zal de sanitaire aansluiting (bv sifon) of (hang)toilet in de woning worden gedemonteerd, waarna er vanuit de woning een camera voor de aansluiting op de standleiding wordt gepositioneerd en er vanuit de dak situatie c.q. begane grondsituatie een T-liner in de aansluiting wordt aangebracht. Na uitharding wordt de tijdelijk gedemonteerde sanitaire aansluiting teruggeplaatst met bestaand uitkomend materiaal.

Naast het toepassen van een T-liner kunnen aansluitingen ook met spray-liner® gerenoveerd worden. Indien dit in combinatie gedaan wordt met een house-liner® wordt een waterdicht leidingstelsel verkregen. De werkwijze wordt omschreven bij “renoveren afvoerleidingen”